ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

> Εφοδιαστική αλυσίδα

Οι παραγωγοί μας

Η Alfa Fruits Catering ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις για μαζική τροφοδοσία, σταθερή εξυπηρέτηση και καλές σοδειές, μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου επιλεγμένων παραγωγών από όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Η συνέπειά μας προς τους συνεργάτες μας, έχει θεμελιώσει σταθερές συνεργασίες σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό, διασφαλίζοντας την ποιότητα της πρώτης ύλης.

Νιώθουμε υπερήφανοι που έχουμε αφιερώσει την πολυετή λειτουργία της εταιρίας μας στην ανάπτυξη και την καινοτομία των υπηρεσιών τροφοδοσίας, αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα τους παραγωγούς, τις επιχειρήσεις εστίασης και τον τελικό καταναλωτή.

Στάδια παραγωγής

Lorem ipsum dolor sit amet! 

0 +
Lorem
ipsum
0 +
Lorem
ipsum
0 +
Lorem
ipsum
0
Lorem
ipsum